Free Trial

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Tilldela ärenden

Vad är ett tilldelat ärende?

Ett ärende är kommunikationen mellan en agent och en kund. Ärenden skapas utan tilldelning. Det är nödvändigt att tilldela ärenden till rätt kundtjänstmedarbetare eller avdelning samt manuellt byta ägare. Bestäm vem som är ansvarig för att lösa olika områden och frågor och undvik eventuella problem.

I LiveAgent kan du ställa in att ärenden tilldelas automatiskt när en medarbetare har svarat kunden. Anpassa dina egna kriterier, regler och villkor i konfigurationen och kör tilldelningen automatiskt.

Tilldela ärenden
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Vad betyder det att tilldela ett ärende?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Ärendet är det viktigaste verktyget för kommunikationen mellan agenten och kunden. Att tilldela ett ärende innebär att kundförfrågan tilldelas till lämplig agent eller avdelning som bäst kan svara på det.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Hur kan jag tilldela ärenden i LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “I LiveAgent kan du överföra ärendena till rätt agent. Det kan också ske per automatisk när agenten har svarat kunden. Ägaren till ett visst ärende kan också ändras.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Är tilldelningen automatiserad?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “LiveAgent erbjuder möjligheten att tilldela ärenden per automatik. Detta sker när en agent har svarat kunden. Du kan också anpassa dina egna kriterier, regler och villkor i konfigurationen.” } }] }

FAQ

Vad betyder det att tilldela ett ärende?

Ärendet är det viktigaste verktyget för kommunikationen mellan agenten och kunden. Att tilldela ett ärende innebär att kundförfrågan tilldelas till lämplig agent eller avdelning som bäst kan svara på det.

Hur kan jag tilldela ärenden i LiveAgent?

I LiveAgent kan du överföra ärendena till rätt agent. Det kan också ske per automatisk när agenten har svarat kunden. Ägaren till ett visst ärende kan också ändras.

Är tilldelningen automatiserad?

LiveAgent erbjuder möjligheten att tilldela ärenden per automatik. Detta sker när en agent har svarat kunden. Du kan också anpassa dina egna kriterier, regler och villkor i konfigurationen.

Back to Glossary Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.